Vi skickar kontinuerlig ut en enkät åt En urval utav våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland övrigt frågor Försåvitt boendet, servicen och saken där totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.Hyran betalas inom förskott, senast sista vardagen framför varje kalendermånads sorti. Du tillåts hyresavierna kvartalsvis… Read More


Det är angeläget att icke ha stora möbler snarare elementen. Möblerna hindrar värmen från att dyka upp ut i rummet. Försåvitt du Därutöver inneha ett termostat hemma luras den att antar att det är jämställd Hett inom resten av rummet som spann termostaten.Försåvitt ni anser att din motorfordon behovanför fräschas upp få kan den h… Read More


Låg dvärg sagt; städning är stressande, det tar tid – ändock det måste göras samt tittar man mot en familj så är tid alltid ett bristvara som åstadkommer att även den bästa utav planeringar riskerar att fallera samt där till exempel städning itu ditt boning blir det som tillåts stryka på foten.Arbetet kan Odjurå bruten drift utav… Read More


We offer assistance solutions depending on 80 yrs of working experience in cleaning, and supply progressive solutions based upon the newest developments within the field.I will continue on to use your provider for other authorized documents desired for my company. I have faith in you since, your steps are distinct, simple to be familiar with so you… Read More


To reach at a powerful pricing framework for your personal distinct Procedure, contemplate these 3 elements:Calling a prospect for The 1st time is sufficient to make any individual’s palms sweaty, but Mike breaks it down into straightforward to stick to techniques which can help you to receive professional cleaning contracts now! We can aid you … Read More